CargoLedger integratie met Ionite PEPPOL accessoint

We hebben in de afgelopen periode succesvol een project kunnen  afronden genaamd ICE-Logistics.

In het project hebben we nauw samengewerkt met IONITE.

Doel van het project was 3-ledig:

1. Technische integratie CARGOLEDGER en IONITE PEPPOL-Accesspoint  

Deze is gerealiseerd. We kunnen nu digitaal documenten ontvangen vanaf het PEPPOL netwerk. Initieel hebben wilden we een UBL WAYBILL of TRANSPORT EXECUTION PLAN (TEP) kunnen ontvangen. Deze hebben we technische kunnen converteren naar een e-CMR, UN/CEFACT.

2. Juridische en economische haalbaarheid testen en onderzoeken van blockchain icm. PEPPOL

Het toevoegen van de vervoerder aan het 4-corner model van PEPPOL kan leiden tot extra regelgevings- en nalevingskwesties. Het is belangrijk om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, privacy en sector-specifieke voorschriften.

Het gebruik van blockchain voor het verwerken en opslaan van bedrijfsdocumenten en facturen kan leiden tot onzekerheid op het gebied van regelgeving en compliance. Het is van cruciaal belang om te voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving en samen te werken met regelgevende instanties om eventuele juridische problemen aan te pakken.

3. De mogelijkheden van een verdergaande samenwerking tussen IONITE en CARGOLEDGER verder onderzoeken.

We hebben een nieuwe datamodel geïmplementeerd. Dit data model is gebaseerd UBL 2.3 op een open standaard. Dit maakt data delen en makkelijker. En we kunnen eenvoudiger aansluiten op andere open standaarden zoals Opentrip, ONE-RECORD van IATA.

Conclusies

Het verbinden van blockchain aan het PEPPOL-netwerk heeft aangetoond dat er zowel uitdagingen als kansen vanuit technisch, economisch en bedrijfskundig perspectief. Er aanzienlijke uitdagingen zijn op het gebied van technische complexiteit, schaalbaarheid en regelgeving. Echter de blockchain de mogelijkheid om de beveiliging, efficiëntie, transparantie en interoperabiliteit van het netwerk te verbeteren. En dit biedt mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsmodellen en diensten, terwijl het tegelijkertijd duurzamere en milieuvriendelijke praktijken kan bevorderen.

Het mappen van het e-CMR-proces met drie partijen (verzender, vervoerder en ontvanger) op het 4-corner model van PEPPOL brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen omvatten de integratie van de extra partij, gegevensuitwisseling, toegangscontrole, procesaanpassing, regelgeving en compliance, technische implementatie, adoptie en acceptatie, monitoring en bijsturing, en schaalbaarheid en toekomstbestendigheid. Het overwinnen van deze uitdagingen is cruciaal om een succesvol en effectief e-CMR-proces te realiseren binnen het 4-corner model van PEPPOL.

Hiermee kunnen we sneller inspelen op de wensen van onze klanten. We zijn nu klaar voor de volgende stap.

Dit project is mogelijk gemaakt door het MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) en een subsidie van de Provincie Noord-Holland.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn