CargoLedger voegt met iSHARE laag van vertrouwen toe aan blockchain

9 april 2019

CargoLedger zet blockchaintechnologie in om het transport van goederen sneller, eenvoudiger en efficiënter te maken. De iSHARE Tech-celerator grijpt CargoLedger aan om de ontwikkeling van nieuwe toepassingen te versnellen. “Met iSHARE kunnen we het toekennen van rechten aan gebruikers van de blockchain reguleren. Daardoor kunnen we ook onbekende partijen toelaten tot die blockchain.”

Behalve een goederenstroom is in een logistieke keten ook sprake van een informatiestroom en een financiële stroom. “Blockchain biedt de mogelijkheid om die drie stromen synchroon te laten verlopen. Dat leidt tot meer transparantie, meer vertrouwen en minder risico’s”, vertelt Hjalmar van der Schaaf, medeoprichter van CargoLedger.

Automatisch betaling opstarten

Op dit moment is papier nog een belangrijke informatiedrager. “Papier betekent handmatig invoeren en controleren van data. Dat leidt tot fouten en vertragingen in de supply chain”, vertelt Van der Schaaf, die in hoofdlijnen drie toepassingen onderscheidt: proof of origin, proof of delivery en payment on delivery. De inzet van blockchain maakt het mogelijk om onomstotelijk de herkomst van goederen vast te stellen. Als diezelfde blockchain vervolgens een bewijs van aflevering genereert, kan automatisch een betaling worden opgestart. 

“Nu zet iedereen alle data in zijn eigen systemen, die niet of nauwelijks met elkaar communiceren. Door een blockchain te gebruiken als basis, is de data uit de bron direct beschikbaar voor alle relevante partijen. Neem als voorbeeld de papieren vrachtbrief (eCMR). Nu duurt het vaak een paar dagen voordat die chauffeur weer op kantoor is en de vrachtbrief kan afgeven. Door dat proces te digitaliseren kan de vrachtbrief meteen worden doorgestuurd, real-time worden verwerkt en het betalingsproces opgestart.”

Infrastructuur voor informatie

CargoLedger heeft onder meer een oplossing ontwikkeld voor ondersteuning van eCMR, de digitale tegenhanger van de papieren vrachtbrief die verplicht is bij internationaal transport. Daarnaast werkt de startup aan een oplossing die zeehavens verbindt met binnenvaartterminals in het achterland. “Op termijn willen wij een open infrastructuur voor logistieke informatie neerzetten. Via die infrastructuur kan informatie over vrachten worden gedeeld met relevante partijen”, aldus Van der Schaaf.

De beslissing om iSHARE te implementeren, was snel genomen. Compagnon Roel Crooijmans was vanuit een andere functie betrokken bij de start van het afsprakenstelsel. Het is een initiatief dat hij een warm hart toedraagt. “Gezien de grote diversiteit aan systemen, oplossingen en toepassingen is één (platform) oplossing voor het delen van data in de logistiek onmogelijk te realiseren. Een afsprakenstelsel zoals iSHARE is een veel beter oplossing”, stelt Crooijmans.

Toekennen van rechten 

iSHARE biedt CargoLedger een manier om het toekennen van rechten aan partners te organiseren. “In blockchains draait alles om het delen van data. Met iSHARE voegen we een laag toe waarin we de rollen kunnen definiëren die de verschillende partijen bekleden. Zo kunnen we reguleren welke partij welke data wel of niet mag gebruiken”, aldus Crooijmans, die aangeeft dat iSHARE voor vertrouwen zorgt. “Blockchain creëert vertrouwen in een keten, maar in die keten acteren ook partijen die onbekend zijn. Met iSHARE als extra laag creëren we een netwerk van vertrouwen, waardoor we ook die onbekende partijen kunnen toelaten tot de blockchain.”

Tijdens de iSHARE Tech-celerator op 16 april gaat CargoLedger aan de slag met een concrete case. Een klant van Cargoledger, de expediteur Explect, wil met behulp van iSHARE een zending kunnen volgen, en de exacte pick-up en delivery momenten kennen. “Als expediteur willen we snel en gemakkelijk data kunnen uitwisselen. Hierdoor kunnen we de keten beter beheersen, sneller optreden en onze klant van betere informatie voorzien”, aldus Martijn de Ruijter, co-founder van Explect.

Crooijmans: “Het gaat om data delen tussen de verschillende partijen in de keten. Met iSHARE gaat dat sneller en makkelijker. Dat is de reden waarom wij iSHARE implementeren. En hoe meer organisaties dat doen, hoe groter het voordeel.”

Facebook
Twitter
LinkedIn