Innovatie door gewoon doen!

Ook wij doen mee aan de iSHARE Tech-celerator op 16 april 2019


Innovatie door gewoon doen!’ Met dat thema start op 16 april om 8 uur ‘s ochtends de iSHARE Tech-celerator tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek in De Kuip te Rotterdam. En ook wij doen mee!

Samen met meer dan 30 andere developers van diverse logistieke organisaties en hun softwarebedrijven werken we aan de implementatie van de technische specificaties van het afsprakenstelsel.

Deelnemende organisaties hebben een duidelijke missie: het oplossen van specifieke uitdagingen op het gebied van data delen met behulp van iSHARE. Die uitdagingen beslaan een breed spectrum aan onderwerpen: van het verkrijgen van zekerheid over de identiteit van een transporteur en de rechten die hij heeft om een vracht op te halen tot het herbruikbaar maken van inlogmiddelen in verschillende systemen. Het regelen van veilige levering van boodschappen en pakketjes in de last mile tot het veilig, snel en herbruikbaar registreren van wie wat mag met welke data.

U kunt de developers tijdens het jaarcongres aan het werk zien. Aan het einde van de dag moet er een prototype liggen van hoe deze organisaties data delen met behulp van iSHARE, die zij vervolgens aan het publiek presenteren.

Met onze deelname aan de iSHARE Tech-celerator willen we bijdragen aan een toekomstbestendige logistieke sector. Want dat speel je niet klaar door erover te praten, maar wel door te doen.

Deelnemende organisaties
Cargonaut, Cargoledger, DXC Technology, ECT Rotterdam, ECS International, Explect, FiLogic, Nxtport, Poort 8, Portbase, Rojo Consultancy, Simply Deliver, The Chain Never Stops en Visma Connect.

Over iSHARE
iSHARE is een afsprakenstelsel of een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer opnieuw afspraken moeten maken om data te delen. iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek.

Facebook
Twitter
LinkedIn